voorwaarden onderhoudsabonnement

Inhoud van het onderhoudsabonnement

Het toestel krijgt éénmaal per jaar een onderhoudsbeurt.
Alle optredende storingen worden binnen kantooruren verholpen. Tijdens het stookseizoen (september t/m maart) zal WarmteTechniek Plus bij het uitvallen van uw cv-ketel/gashaard de storing op dezelfde dag verhelpen. Alle andere typen storingen zullen wij binnen 24 uur verhelpen. In geval van overmacht uiterlijk binnen 3 werkdagen.

Het abonnement omvat uitsluitend werkzaamheden binnen de mantel van het toestel. Voor het verhelpen van storingen betaal je geen arbeidsloon en voorrijkosten alleen de vervangen onderdelen worden doorberekend.

Komen tot een afspraak voor de werkzaamheden

WarmteTechniek Plus neemt telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact op, om in overleg een afspraak te maken voor de jaarlijkse servicebeurt.

Duur van het abonnement

Het abonnement geldt voor een periode van 12 of 24 maanden, waarna het abonnement telkens voor een periode van dezelfde duur kan worden verlengd. Het abonnement kan door klant te allen tijde tussentijds – en per direct – worden opgezegd. Restitutie van abonnementsgeld vindt niet plaats. WarmteTechniek Plus is bevoegd het abonnement te beëindigen indien het toestel niet meer aan alle voorschriften voldoet.
Het abonnementsgeld dient contant te worden betaald, na uitvoering van de (jaarlijkse) onderhoudsbeurt. Eventueel gebruikte materialen dienen contant te worden afgerekend. Warmtetechniek Plus behoudt zich het recht voor om de abonnementstarieven aan te passen.

Overige voorwaarden

Het onderhoudsabonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, tenzij anders overeengekomen. WarmteTechniek Plus houdt zich het recht voor een abonnement te weigeren, respectievelijk op te zeggen, indien de installatie niet of niet meer voldoet aan de voorschriften. Warmtetechniek Plus zal alleen gastoestellen in onderhoud nemen die in goede conditie verkeren, of worden gebracht. Indien het noodzakelijk is om voor reparatie van het gastoestel de fabrikant in te schakelen, zijn de hieruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de abonnementhouder.

Werkomschrijving bij het jaarlijkse onderhoud

  • schoonmaken warmtewisselaar;
  • reinigen van brander
  • controle op een goede werking
  • brander beveiliging
  • branddruk controle
  • gas/lucht-verhouding
  • controle op eventuele lekkage
  • elektrische installaties
  • circulatiepomp, expansievat en veiligheidsventiel
  • vervangen pakkingen brander, gasaansluiting deze worden doorberekent