Bankgegevens
 
Bankrelatie:  ING
Rekeningnummer: 62.12.868
IBAN: NL54 INGB 000 621 28 68
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Warmtetechniek Alkmaar
 
*Indien u gekozen heeft voor “vooruitbetaling” of uw online betaling is mislukt, kunt u betalen
d.m.v. een overboeking op rekening 62.12.868 ten name van Warmtetechniek Alkmaar
Vermeld bij de overboeking duidelijk het bestelnummer.